notariskosten berekenen hypothecaire lening

Om een hypothecaire lening verstrekt te krijgen moeten er eerst een aantal kosten gemaakt worden. Deze kosten worden de notariskosten genoemd. De kosten worden opgebouwd uit twee segmenten; de registratierechten en de aktekosten. Deze twee kostenposten worden samengenomen en gezien als notariskosten, welke aanbetaald moeten worden alvorens een hypothecaire lening verstrekt zal gaan worden aan de aanvrager. Om een hypothecaire lening verstrekt te krijgen voor een koopwoning, moet er gekeken worden naar de prijs van deze koopwoning. Deze prijs is belangrijk voor het berekenen van de registratierechten, omdat deze 10% van de koopprijs inhouden.

Naast de registratierechten, welke vooruitbetaald moeten worden als notariskosten, worden de aktekosten, opgemaakt uit de aankoopakte, ook meegerekend. De kosten hiervoor verschillen bij de verschillende leningsverstrekkers, maar worden wel overal gehanteerd. De notariskosten berekenen van een hypothecaire lening zal dus bij iedere hypotheekverstrekker een ander bedrag opleveren. De 10% van de registratierechten wordt echter wel bij alle verstrekkers aangehouden. Om een zo voordelig mogelijke notariskostenberekening te krijgen, moet er gekeken worden naar de kosten en voorwaarden van verschillende hypotheekverstrekkers. Hierdoor kan uiteindelijk de gehele kostenpost aan notariskosten opgemaakt worden, en zullen er geen onaangename verassingen tevoorschijn komen achteraf.

Als extra stimulans heeft de Belgische regering er voor gekozen om de notariskosten, en dan specifiek de kosten aan registratierechten, voordelig te maken. Tot €25.000,- mag als vrijstelling afgeschreven worden in schijf 1. Hierdoor zullen de kosten een stuk minder zijn, omdat er een mooi belastingvoordeel aan de notariskosten vastzit. De notariskosten kunnen voordelig uitvallen.

aktekosten berekenen

Bij het afsluiten van een hypotheek moeten aktes getekend worden. Hier zitten bepaalde voorwaarden aan, omdat er kosten gemaakt moeten worden om dit allemaal op orde te krijgen door de notaris. Bij een hypothecaire lening zijn verschillende aktes welke betaald moeten worden. Allereerst is er de leningsakte. De aktekosten hiervoor zijn opgebouwd uit de kosten die de notaris maakt om verschillende gegevens uit te zoeken, zoals het te verstrekken bedrag, het terug te betalen bedrag inclusief rente, etc. Deze kosten bedrag een bepaald percentage van het te lenen bedrag, en worden hier dus ook op gebaseerd.

Het andere deel van de aktekosten is opgebouwd door de aankoopaktekosten. De aankoopakte is de akte waarin staat weergeven wat de prijs voor de koopwoning is. Deze moet uitgezocht worden door de notaris waardoor hier ook weer kosten aan verbonden zijn. De aankoopakte moet goed onderzocht worden, omdat dit uiteindelijk het bedrag is dat voor een groot deel geleend gaat worden bij de hypotheekverstrekker. De aankoopakte is 10% van de aankoopwaarde van de woning. De kosten hiervoor lopen op tot duizenden euro’s. Daarnaast wordt er nog een klein bedrag bovenop die 10% geplaatst voor andere diensten van de notaris.

De aktekosten berekenen gaat door middel van het optellen van de kosten voor de leningsakte en de aankoopakte. Uiteindelijk brengt dit samen het bedrag dat totaal de aktekosten zal zijn en wat betaald dient te worden. Met de aktekosten kan uiteindelijk een hypothecaire lening verkregen worden waarmee de aankoop van een huis voor een groot deel mee gefinancierd kan worden.

berekening hypothecaire lening

Wanneer u een berekening wenst te maken van uw toekomstige hypothecaire lening, dan wilt u eigenlijk niets meer dan de kosten berekenen die verbonden zijn aan het woonkrediet. U wilt onder meer berekenen hoeveel de notariskosten, aktekosten en dossierkosten bedragen. U kunt dergelijke berekening zelf doorvoeren bij zowat alle kredietinstellingen van België. Dit kunt u doen door middel van een simulator. Na het ingeven van alle benodigde gegevens (bedrag, rente, looptijd, ..) zal de simulatie automatisch berekenen hoeveel u maandelijks zou moeten aflossen bij de aanbieder. Op deze manier is het natuurlijk een koud kunstje om de meest interessante aanbiedingen te vinden. Vergeet natuurlijk niet om eens te praten met een persoon met kennis van zaken. Een hypothecaire lening afsluiten is een complexe zaak.