hypothecaire lening simulatie

In België is de hypothecaire lening een populair gegeven. Door de dure prijzen van het vastgoed zijn vele mensen genoodzaakt om dergelijk krediet af te sluiten bij de aankoop van een woning. De mogelijkheden zijn eindeloos. Een krediet afsluiten van 10 tot 40 jaar, met vele verschillende soorten rentevoeten is mogelijk. Het is dan ook niet altijd even gemakkelijk om precies te weten welke hypothecaire lening u nu het best afsluit.

Advies
De markt van hypothecaire kredieten is best complex. We raden u aan om eerst veel informatie door te nemen. Een medewerker van een bankinstelling kan u bijvoorbeeld goed op weg helpen. Indien u echt zekerheid wenst, dan kunt u eens een zakelijk gesprek voeren met een onafhankelijk adviesbureau. Deze zullen dan uw persoonlijk situatie bekijken en onderzoeken welke lening het best past bij u. Op de officiële sites van de hypotheekaanbieders is het vaak mogelijk om veel informatie door te nemen aangaande hun diensten. Het meest belangrijke op vele sites is wellicht de hypothecaire lening simulatie. De kostprijs van het krediet berekenen is gemakkelijk dankzij deze tool.

Goedkoopste hypotheek
Dankzij een hypothecaire lening simulatie is het mogelijk om de kostprijs van het krediet te berekenen. Vele aanbieders bieden deze simulatie aan op hun site. Wel moet gezegd worden dat niet alle aanbieders dit doen. Het is namelijk niet gemakkelijk om dergelijke simulator te maken. Andere aanbieders hebben dan weer liever dat u eerst een afspraak maakt op kantoor. Dat is ook niet zo’n slecht idee. Een bankmedewerker kan u dan meer gedetailleerd advies verleden in verband met een passende hypotheekvorm en de rente. Indien u online de maandelijkse aflossing wenst te berekenen, dan hoeft u enkel en alleen wat gegevens invullen (inkomen, hypotheekvorm, interestvoet en dergelijke). Onmiddellijk weet u hoeveel u zou moeten aflossen indien u daar een  lening afsluit.

Conclusie
Bij het afsluiten van een hypothecaire lening is het belangrijk dat u weet wat u precies doet. De looptijd, de rentevoet, de hypotheekvorm en dergelijke moet passen bij uw leefsituatie. Dankzij en hypothecaire lening simulatie krijgt u al een mooi idee in verband met de kosten, maar toch raden we aan dat u eerst nog even informatie opvraagt bij verschillende instellingen. Op deze manier weet u zeker dat u de passende hypotheek afsluit.

hypothecaire lening berekenen Argenta

Een hypotheek afsluiten is niet iets wat u iedere dag doet. Wanneer u een huis hebt aangekocht, dan is de kans groot dat u een hypothecaire lening nodig heeft. De consument heeft een ruime keuze. Bedragen die hoog kunnen oplopen, een looptijd van 10 tot wel 40 jaar en ook een ruime keuze tussen verschillende rentevoeten. Indien u precies weet welke hypotheek u wenst te hebben, dan is het hoogtijd om de kosten van uw hypothecaire lening te berekenen. Voer eens een hypotheek simulatie door bij Argenta en bekijk hoeveel u maandelijks moet aflossen bij deze aanbieder. Nadien is het hoogtijd om identiek hetzelfde te doen bij andere aanbieders. Ook wat bankkantoren bezoeken: niet iedere aanbieder stelt een simulatie ter beschikking op de site. De kostprijs van de hypothecaire lening berekenen kan dan altijd op kantoor – daar kunt u eventueel nog vragen formuleren.

Hypothecaire lening simulatie Fintro

Uw hypothecaire lening berekenen kan op de website van Fintro. De bank is een onderdeel van de BNP Paribas groep en biedt ongeveer dezelfde mogelijkheden en tarieven aan als de grootbank. Met dat verschil dat het kleinere Fintro meer voor de persoonlijke aanpak kiest. De bank wil voordelige kredietoplossingen op maat aanbieden, waardoor naast het afsluiten van een hypothecair krediet het ook mogelijk is om een aantal woongerelateerde verzekeringen af te sluiten. En dat zal uw woonkrediet voordeliger maken. Wanneer u de hypothecaire lening simulatie uitprobeert, dan hebt u weinig gegevens nodig. De prijs van de woning die u wil kopen en uw netto-inkomen houdt u best bij de hand. Daarnaast kiest u in de simulator welk soort rentevoet u wenst en of u maandelijks hetzelfde of een wisselend bedrag wil terugbetalen. Daarna kiest u voor de formule die het beste bij u past. Tot slot kunt u kiezen of de simulatie rekening houdt met het eventuele fiscale voordeel of niet. Nadat de berekening is gebeurd, ziet u de gekozen parameters, samen met wat u per maand zal afbetalen en wat de jaarlijkse rentevoet zal zijn. Nadien kunt u direct online een afspraak maken met de bankier die u van verdere uitleg zal voorzien indien u beslist om de lening aan te gaan.

Hypothecaire lening simulatie Bank van De Post

Op de website van Bank van de Post kunt u terecht om uw woonkrediet te simuleren. Met een beperkt aantal gegevens bij de hand kunt u in enkele klikken berekenen wat een hypothecair krediet u kost bij Bank van de Post. Voor de hypothecaire lening simulatie gaat u eerst na hoeveel uw project zal kosten. U geeft aan of u een huis koopt of u er eentje wil bouwen. Daarna vult u de aankoopprijs in en kiest u de regio waarin de aankoop of de nieuwbouw staat of zal staan. Bij de optie registratierechten kiest u voor het normale of verminderde tarief, afhankelijk van uw situatie. Ook laat u weten of u zal kopen bij een openbare verkoop of niet. Bij Bank van de Post is het mogelijk om direct de geschatte kosten voor de renovatie mee te geven en zelfs van de verhuis.

U kunt ook nagaan hoeveel u per maand kan terugbetalen op basis van het netto-inkomen van u en van uw partner of medeontlener als die er al is. Naast het beroepsinkomen wordt gevraagd om de andere persoonlijke inkomsten, ontvangen huurgelden en de bestaande leningen die u lopen hebt in te vullen. Tot slot kunt u ook simuleren hoeveel u eigenlijk maximaal kan lenen.

rentevoet hypothecaire lening

De rentevoet van een hypothecaire lening is belangrijk om mee te nemen in de beslissing van een hypotheek. Een hypotheekverstrekker met een aantrekkelijke rentevoet valt veel voordeliger uit dan een hoge rentevoet, omdat er zowel maandelijks als jaarlijks veel minder kosten aan rente gemaakt zullen worden. De rentevoet bij een hypothecaire lening kan zowel vast als variabel zijn. Bij vaste rente wordt er gedurende de gehele looptijd gerekend met eenzelfde rente. De kosten voor deze lening zullen maandelijks dan ook gelijk kunnen blijven wanneer vooraf afgesproken wordt dat er een regeling moet komen om maandelijks hetzelfde bedrag af te kunnen lossen.

Bij een variabele rentevoet van de hypothecaire lening zal de rente maandelijks verschillen. Deze wordt dan gebaseerd op de huidige financiële situatie waarin de leningverstrekker zich verkeert. Slechte situatie betekent hoge rente. De rentevoet van een hypothecaire lening ligt in de meeste gevallen rond de 5%, maar verschilt bij de verschillende leningverstrekkers en de verschillende soorten rente. Het is dus zeer slim om rond te kijken bij de verschillende verstrekkers om zo te zorgen dat er gekozen zal gaan worden voor de goedkoopste optie. Dit bespaart op zowel korte als lange termijn veel geld dat vaak veel beter aan andere doelen uitgegeven kan worden.

Om de geschikte rentevoet voor de hypothecaire lening te verkrijgen moet er ook naar de voorwaarden gekeken worden. Soms hebben leningverstrekkers een tijdelijke actie waarbij de rentevoet zeer laag is, maar waarbij deze rentevoet binnen een aantal jaar ineens veel hoger is. Hier dient goed op gelet te worden.

notariskosten berekenen hypothecaire lening

Om een hypothecaire lening verstrekt te krijgen moeten er eerst een aantal kosten gemaakt worden. Deze kosten worden de notariskosten genoemd. De kosten worden opgebouwd uit twee segmenten; de registratierechten en de aktekosten. Deze twee kostenposten worden samengenomen en gezien als notariskosten, welke aanbetaald moeten worden alvorens een hypothecaire lening verstrekt zal gaan worden aan de aanvrager. Om een hypothecaire lening verstrekt te krijgen voor een koopwoning, moet er gekeken worden naar de prijs van deze koopwoning. Deze prijs is belangrijk voor het berekenen van de registratierechten, omdat deze 10% van de koopprijs inhouden.

Naast de registratierechten, welke vooruitbetaald moeten worden als notariskosten, worden de aktekosten, opgemaakt uit de aankoopakte, ook meegerekend. De kosten hiervoor verschillen bij de verschillende leningsverstrekkers, maar worden wel overal gehanteerd. De notariskosten berekenen van een hypothecaire lening zal dus bij iedere hypotheekverstrekker een ander bedrag opleveren. De 10% van de registratierechten wordt echter wel bij alle verstrekkers aangehouden. Om een zo voordelig mogelijke notariskostenberekening te krijgen, moet er gekeken worden naar de kosten en voorwaarden van verschillende hypotheekverstrekkers. Hierdoor kan uiteindelijk de gehele kostenpost aan notariskosten opgemaakt worden, en zullen er geen onaangename verassingen tevoorschijn komen achteraf.

Als extra stimulans heeft de Belgische regering er voor gekozen om de notariskosten, en dan specifiek de kosten aan registratierechten, voordelig te maken. Tot €25.000,- mag als vrijstelling afgeschreven worden in schijf 1. Hierdoor zullen de kosten een stuk minder zijn, omdat er een mooi belastingvoordeel aan de notariskosten vastzit. De notariskosten kunnen voordelig uitvallen.

rentevoet hypothecaire lening Centea

Eén van de meest belangrijke zaken bij het afsluiten van een hypothecaire lening is de rentevoet. In dit artikel zullen we wat meer uitleg verschaffen aangaande de rentevoet van de hypothecaire lening bij Centea. Op de site van deze aanbieder kunt u zowat alle gedetailleerde informatie vinden aangaande de rentevoet. Het belangrijkste verschil zit natuurlijk in een vaste of variabele rentevoet. Bij een vaste zult u iedere maand een gelijk bedrag moeten aflossen. Een variabele rentevoet betekent dan weer dat u meer keuzemogelijkheden hebt. U kunt bijvoorbeeld opteren om de eerste 5 jaar een groter bedrag af te lossen. Naarmate u ouder wordt dalen de maandelijkse aflossingen dan. Bij een variabele rentevoet hebt u bij de hypothecaire lening van Centea keuze uit meerdere voorstellen. Denken we bijvoorbeeld maar aan de jaarlijkse herziening of de formule 10-5-5. Wanneer u interesse hebt in de hypotheek van deze aanbieder, dan raden we u aan om eens een zakelijk gesprek te voeren met een bankmedewerker.

rente hypothecaire lening

Eén van de belangrijkste zaken waar u op moet letten bij de zoektocht naar een passende hypothecaire lening, is de hypotheekvorm. Tegenwoordig bestaan er vele vormen. Voor iedere doelpubliek is er wel iets. Zo is er de hypotheeklening van 40 jaar voor jonge gezinnen. Ook zeggen de termen spaarhypotheek, aflossingsvrije hypotheek en tophypotheek u wel iets. Meestal heeft de keuze ook iets te maken met de rente. De twee uiterste vormen van rente zijn natuurlijk de vaste en de variabele rente. Wanneer u niet echt goed weet welke vorm en welke renteformule u moet nemen, dan is het zeker en vast aangeraden om eens met een persoon te praten die iets weet van de hypothecaire lening. De rente van de hypothecaire lening is afhankelijk van kredietaanbieder. Rentetarieven vergelijken is dan ook de boodschap.

hypothecaire lening berekenen Fortis

Een huis aankopen gaat deze tijd bijna altijd gepaard met het afsluiten van een hypothecaire lening. De prijzen van vastgoed zijn hoog en bijgevolg moet een aardig bedrag geleend worden. Een hypothecaire lening dringt zich dan op. De vraag is natuurlijk: welke hypotheek moet ik afsluiten. Er zijn veel hypotheekvormen en ook veel aanbieders. Wanneer u weet welke vorm u wenst te hebben, dan doet u er goed aan om eens een hypothecaire lening simulatie door te voeren. Zo is het mogelijk om de kostprijs van uw hypotheek te berekenen. Probeer dit eens uit bij Fortis en bereken hoe duur de lening daar is. Nadien moet u de tarieven berekenen van andere aanbieders en zo vindt u het beste krediet. Het spreekt natuurlijk wel voor zich dat u eerst veel informatie opzoekt aangaande de hypothecaire kredieten.

hypothecaire lening simulatie

Een hypothecaire lening is geen lening die u zomaar afsluit zonder er grondig over na te denken. Het uitvoeren van een hypothecaire lening simulatie kan er voor zorgen dat u een goed inzicht krijgt in de lening die u wenst af te sluiten en dan in het bijzonder de kostprijs die er aan verbonden is. Hoewel de rente op een hypothecaire lening in vergelijking met andere kredieten laag ligt wil dat niet zeggen dat de kosten er ook automatisch lager door liggen. Een hypothecaire lening wordt immers altijd afgesloten voor een zeer aanzienlijk bedrag waardoor een beperktere rente nog steeds kan zorgen voor een zeer aanzienlijke kostprijs. Door het uitvoeren van een hypothecaire lening simulatie weet u gelukkig wel exact waaraan u zich kunt verwachten.

Een hypothecaire lening simulatie uitvoeren is absoluut niet moeilijk. Veelal kan een dergelijke simulatie gewoon gebeuren op de website van de bank zelf zodat u meteen weet dat het eindresultaat ook echt betrouwbaar is. Om een hypothecaire lening simulatie uit te voeren dient u doorgaans verschillende fasen te doorlopen. In de eerste fase zal er u algemene informatie gevraagd worden over de lening die u wenst af te sluiten. Denk hierbij aan de kostprijs, het soort hypothecaire lening en natuurlijk ook de afbetalingstermijn. Van zodra u over al deze informatie beschikt kunt u doorgaan naar stap twee waarin er zal aangegeven worden op welke manier de rente wordt berekend.

In een hypothecaire lening simulatie wordt hiervoor altijd rekening gehouden met de door u gekozen hypotheekvorm. Hoe dan ook is het uitvoeren van een hypothecaire lening simulatie zoals u ziet voor iedere nieuwe kredietnemer erg belangrijk om een zo optimaal mogelijk inzicht te krijgen in zijn of haar potentiële hypothecaire lening.