lening

Tegenwoordig is het niet meer zo moeilijk om een lening af te sluiten. Online kunt u alles informatie naar wens doornemen. Er bestaan ook steeds meer soorten leningen. Een groen krediet, een lening om uw reis te financieren, een krediet om een nieuwe tuin aan te leggen, … De mogelijkheden zijn eindeloos. Echter, het hoeft geen betoog dat dit geen positief gegeven is. Steeds meer en meer mensen sluiten leningen af en financieren zo overbodige zaken. Lenen is duur en het is altijd beter om niet te lenen. Wanneer u toch van plan bent om een krediet aan te gaan, dan is het geen overbodige luxe om even uit te zoeken waar u het best een contract ondertekent.

Goedkoopste lening

Er zijn enorm veel aanbieders in België. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om te lenen bij uw ouders of bij vrienden. Men spreekt dan over een een onderhands krediet. Echter, de meeste personen zullen gaan lenen bij een financiële instelling (in de meeste gevallen een bankinstelling dus). Het is dan verstandig om eerst even te kijken waar u het goedkoopste krediet kunt vinden.  Bij de meeste aanbieders is het mogelijk om de kostprijs van een lening te berekenen aan de hand van een simulatie. Zo kunt u bijvoorbeeld met een hypothecaire lening simulatie berekenen hoeveel uw maandlasten zouden bedragen bij een desbetreffende aanbieder. Wanneer u zo voordelig mogelijk wenst te lenen, dan raden we u aan om eerst voldoende informatie door te nemen. Vergelijk meerdere aanbieders en bereken online hoeveel alles gaat kosten. Op deze manier is het mogelijk om conclusies te trekken aangaande de kostprijs van de aanbieders. Ook eens praten met een persoon met kennis van zaken kan de oplossing bieden. Deze kan een toekomstige lening dan afstellen aan uw persoonlijke leven.

lenen zonder bank

Wanneer u een lening wenst af te sluiten, dan denkt u meestal meteen aan een bankinstelling. Een financiële instelling kan u dan – indien er gene problemen optreden met uw kredietwaardigheid – het nodige krediet verschaffen. Wanneer u om de één of andere reden (zwarte lijst, geen vast werk of dergelijke) geen lening kunt bekomen bij een bankinstelling, dan kunt u lenen zonder bank. Bij een onderhandse lening bijvoorbeeld kunt u dan aan uw familie en vrienden vragen om financieel te helpen. In een onderhandse leningsovereenkomst staat dan hoe en wanneer u moet aflossen. Lenen zonder bank kan voordelen opleveren (denk maar aan goedkopere rente en dergelijke), maar het kan ook spanningen tussen gezinsleden veroorzaken. Wanneer u leent bij een particulier of een privépersoon, lees dan altijd goed de voorwaarden door. Lenen zonder bank kan in bepaalde gevallen ook resulteren in een veel te duur krediet. En net dat wenst u te vermijden.

goedkoopste lening afsluiten

We zagen reeds dat goedkoop geld lenen niet kan. Geld lenen is duur en kost altijd veel geld. Tip 1 is dan ook: probeer niet te lenen. Wanneer u bijvoorbeeld geld leent voor een nieuwe BMW van €40.000, dan moet u zich afvragen of het echt noodzakelijk is. Is het niet verstandiger om wat langer te sparen, of een andere wagen aan te kopen in een andere prijsklasse? Wanneer u toch moet lenen, dan moet u proberen de goedkoopste lening af te sluiten. Dit kunt u doen door gebruik te maken van een lening simulatie. Op deze manier kunt u de maandelijkse aflossing berekenen. Wanneer u dit bij meerdere kredietinstellingen doet, dan kunt u na een tijdje de tarieven gaan vergelijken. De goedkoopste lening afsluiten kunt u dus doen door zelf het beste krediet te zoeken. Ook eens praten met een persoon met kennis van zaken is een goed idee.

lenen voor bouwgrond

Wanneer het gaat om lenen voor bouwgrond, dan zal het altijd om grote bedragen gaan. De kosten voor bouwgrond liggen vaak hoog waardoor er een hoog bedrag aan lening of krediet verkregen moet gaan worden. Bouwgrond heeft een hoge aankoopprijs, omdat het tegenwoordig een schaarste is. Bij lenen voor bouwgrond zijn er verschillende mogelijkheden; de lening op afbetaling of de hypothecaire lening. Beide leningtypes zijn geschikt voor geld lenen voor bouwgrond, omdat er hoge bedragen mee geleend kunnen worden om de financiering van de bouwgrond volledig te kunnen voldoen.

Bij een lening op afbetaling wordt gekeken naar de looptijd van de lening. Als er voor bouwgrond geld geleend wordt, dan zal de maximale looptijd van de lening 30 jaar bedragen. Wettelijk mag er geen langere looptijd zijn. Binnen 30 jaar moet de gehele lening, inclusief rente, afgelost worden bij de leningverstrekker. Dit is in principe zeer voordelig, want de grond kan gekocht en afgelost worden voordat er uiteindelijk een huis gebouwd gaat worden. Daarnaast is er geen notaris in het spel bij deze lening waardoor er geen notariskosten zullen zijn en alle administratie een stuk sneller klaar zal zijn.

Bij de hypothecaire lening is het lenen voor bouwgrond gemengd met een langere looptijd, zodat er een langere tijd is om het geleende bedrag af te lossen. Dit is zeer geschikt voor eenieder die graag de tijd neemt om de lening af te gaan lossen. Echter zijn hier wel hogere kosten, omdat er notariskosten gemaakt moeten worden bij deze hypothecaire lening voor bouwgrond.

geld lenen voor een huis in België

Wanneer u besluit om een huis te kopen in België moet u vast en zeker een hypotheek afsluiten. Dit is een vorm van geld lenen. Er zijn verschillendesoorten hypotheken beschikbaar zoals:

  • Een aflossingsvrije hypotheek;
  • Een beleggingshypotheek;
  • Een Lijfrente hypotheek;
  • Banksparen.

Dit zijn de vier meest gebruikte soorten hypotheken. Hedendaags is het niet verstandig om een beleggingshypotheek af te sluiten omdat we op het moment ons begeven in een financiële crisis. Met een beleggingshypotheek wordt met het ingelegde geld  belegd in verschillende obligaties en aandelen. Wanneer het goed gaat met de economie zullen de aandelen en obligaties stijgen wat lijdt tot vermeerdering van het geld en opvolgend waarde vermeerdering van de hypotheek. Wanneer het echter slecht gaat loopt u een hypotheek achterstand op. Wanneer u besluit om geld te lenen voor een huis in België is het raadzaam om te kiezen voor banksparen. Met banksparen los je een deel van de hypotheek af en u spaart een deel. Wanneer de looptijd van de hypotheek is verstreken heeft u uw hypotheek afbetaald en ook nog is een deel gespaard. Wanneer u besluit om het huis te verkopen komt dit gespaarde deel vrij.

Het is raadzaam om contact op te nemen met verschillende hypotheekverstrekkers want ze hebben allen hun eigen voorwaarden en regels. Zij kunnen voor u een hypotheek simuleren.

lening voor zonnepanelen

Tegenwoordig is het hebben van zonnepanelen geen luxe meer. U ziet ze vaker en vaker verschijnen in het straatbeeld. Geen wonder ook, groene energie is tegenwoordig een onderwerp dat hoog op de politieke agenda scoort. Echter, de panelen zijn duur en het vergt een fikse investering op de groene energie op te wekken. Speciaal voor dit te bekostigen kunt u een lening afsluiten voor zonnepanelen. Het is de groene lening dewelke u mag gebruiken om energiebesparende maatregelen te treffen. De lening voor zonnepanelen kent een korting van 1,5% op de interest. Deze wordt betaald door de Belgische overheid. Ook is deze lening fiscaal aftrekbaar tot een maximum van € 3680,- per persoon per jaar. Deze maatregel geldt voorlopig maar tot 31 december 2011. Wanneer u van plan bent om zonnepanelen te plaatsen, dan kan het handig zijn om eens te informeren naar de groene lening.

sociale lening voorwaarden

Bent u van plan om een woning te kopen, maar uw inkomen is net niet genoeg om een hypotheek af te sluiten? Dan is de sociale lening misschien wel wat voor u. De Vlaamse overheid stimuleert het kopen van woningen. Ze willen, dat iedereen een eigen huis heeft. Zo streven ze ernaar om de problemen rondom huisbaas en huurder te verminderen.

De leningen zijn gebaseerd op een 30 jaar aflossing en hebben een veel lager rentevoet. Zo is het betaalbaar voor iedereen. Ook gaan de kosten voor de notaris ruim met 50% naar beneden.

Natuurlijk zijn er voorwaarden aan verbonden. Niet iedereen, heeft er recht op. Om in aanmerking te kunnen komen voor een sociale lening moet u rekening houden met het volgende;

–       Het huis wat u wilt kopen mag niet duurder zijn dan 213.000 euro, heeft u kinderen, dan mag u dit bedrag verhogen met 10.000 euro per kind

–       Het huis dat u wilt kopen, moet zich bevinden in Vlaanderen

–       U mag nog geen eigenaar zijn van een woning, dit moet uw eerste zijn

–       De lening mag maximaal de geschatte waarde van de woning zijn

Voldoet u aan deze eisen, vraag dan meteen de sociale lening aan.

groene lening

Voor het financieren van energiebesparende aanpassingen van uw woning kunt u bij uw bank aankloppen voor de zogenaamde groene lening. Zo kunt u dit speciale krediet aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen, isolatiemateriaal, vervangen van stookketels en dubbele beglazing. De overheid stimuleert de Vlaamse bevolking om gebruik te maken de groene lening.

Ieder Vlaming, dat gebruik maakt van de groene lening, kan hier zijn voordeel uit halen. U krijgt van de staat een interestkorting van ruim 1,5% en een belastingvermindering van 40% op de interesten, die u gedurende krediettermijn betaald.

De interestkorting en belastingvermindering moeten door u zelf worden aangevraagd tijdens het indienen van uw jaarlijkse inkomstenbelasting. U kunt de kosten en de betaalde interest vermelden in de rubriek, “Interesten van leningen gesloten vanaf 1.1.2009 ter financiering van energiebesparende uitgaven”.

Houd er rekening mee, dat de actie van de overheid enkel geldt voor leningen, die worden afgesloten tot het eind van 2011. Dus alle groene leningen, die na 31 december 2011 worden afgesloten kunnen niet meer genieten van de voordelen. Hebt u verbouw of renovatie plannen? Probeer het dan dit jaar nog uit te voeren. Let daarbij wel op, dat u een contract afsluit bij een geregistreerd aannemer.

500 euro lenen

Normaal gezien kunt u niet bij normale bankinstellingen terecht wanneer u een klein bedrag van 500 euro wenst te lenen. U kunt dan uw toevlucht nemen tot verstrekkers van een minilening. Jammer genoeg zijn deze leningen enorm door. Echter, u kunt ook 500 euro lenen bij Cofidis. Deze hebben namelijk een krediet, ‘direct cash’ genaamd. Daar kunt u gemakkelijk tot 10.000 euro lenen. Vragen worden niet gesteld. Zo hoeft u geen toevlucht te nemen tot particulieren of dergelijke, maar kunt u gewoon een reguliere bankinstelling contacteren. Voer even een simulatie door en kijk of dit krediet iets is voor u. Met wat geluk is in geldprobleem opgelost binnen een dag of 2.

snel geld lenen

Het kan voorkomen dat u snel geld nodig heeft. Het is bijvoorbeeld het einde van de maand en u dient nog een rekening te betalen. Echter, er staat niet meer genoeg geld op de rekening. Er zijn meerdere oplossingen voor dat probleem. Vrienden en familie kunnen u wellicht helpen indien we spreken over kleinere bedragen. Een voordeel van dergelijke onderhandse lening is dat jullie zelf het contract dienen op te stellen. Met andere woorden: u kunt misschien wel lenen tegen een laag rentetarief.  Ook wanneer u snel geld moet lenen, kunnen bankinstellingen iets betekenen voor u. Zo is het mogelijk om bij bepaalde banken direct te lenen. Het dossier wordt dan nagekeken en in vele gevallen kunt u 500 tot 10.000 euro lenen, zonder bijkomende vragen. Binnen de 2 dagen wordt het geld dan netjes op de rekening gestort. Misschien is dat iets voor u?