Sociale lening alleenstaande

Alleenstaande zijn is niet gemakkelijk. Het zorgt er voor dat er maandelijks veel minder inkomen binnenkomt dan wanneer men samenwonend is. Alles is relatief gezien dus een stuk duurder in vergelijking met samenwonen. Er kan een sociale lening aangevraagd worden door een alleenstaande om toch extra geld te krijgen. De sociale lening wordt gebaseerd op de hoogte van het inkomen en de grootte van het gezin. Bij een laag inkomen en een groot gezin wordt de lening veel voordeliger dan een hoog inkomen en een klein gezin. Met een sociale lening kan de aankoop van een woning of de verbouwing van een woning gefinancierd worden. Normaal gesproken zou het veel tijd kosten om dit geld bij elkaar te krijgen.

Met de sociale lening voor de alleenstaande kan veel profijt verkregen worden. Om een sociale lening te krijgen moet voldaan worden aan een aantal criteria. Allereerst moet de woning in het Vlaamse deel van België staan. Er mag jaarlijks tussen de €8000 en €48000 verdiend worden. Er mag niet beschikt worden over een woonbare woning op het moment van aanvraag voor de financiering van een nieuwe woning. Elke maand moet er genoeg inkomen binnenkomen om de afbetaling van de sociale lening voor alleenstaande te kunnen voldoen. Wanneer er een lening voor verbouwing van de woning ingediend wordt, dan moet de aanvrager minimaal 20 jaar wonend in deze woning zijn om de sociale lening te kunnen verkrijgen. Indien de aanvrager aan al deze voorwaarden voldoet, dan zal de sociale lening aan de alleenstaande verstrekt worden.

Er zijn verschillende steunmaatregelen die de Vlaamse overheid heeft getroffen voor alleenstaanden die een sociale lening willen. Zo is er de Vlaamse aanpassingspremie, de Vlaasmse verbeteringspremie en de Vlaamse renovatiepremie. Dit zijn allemaal steunmaatregelen voor woningbezitters. Er zijn daarnaast ook nog steunmaatregelen voor huurders. Zo is er de Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs, de tussenkomst huurwaarborg en kunt u wellicht een sociale huurwoning verkrijgen.

Het zijn allemaal maatregelen van de Vlaamse overheid die het mogelijk maken om als alleenstaande makkelijker rond te komen. Een sociale lening is daar een van de steunmaatregelen van.

sociale lening

De sociale lening is in principe bestemd voor iedereen met een laag inkomen. Iedereen, die in België wonen hebben hier recht op. Of het ook echt wordt toegekend is nu net de vraag.

De sociale lening kan worden aangevraagd bij de Vlaamse overheid. Iedereen, die een huis wil kopen, verbouwen of juist wil laten bouwen kan deze lening aanvragen. De overheid wil met de sociale lening juist bevorderen, dat Vlamingen eigenaar worden van hun eigen huis.

Het voordeel van deze lening is dat u een hypotheek kunt krijgen voor een veel lager rentepercentage, dan bij welke bank dan ook in Vlaanderen. Ook rekent de notaris een lager ere loon aan voor zijn diensten. Uiteraard zijn hier wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo mag het gekochte huis niet worden verhuurd voor een bepaalde periode en mag u nog niet in bezit zijn van een ander woning.

De hoogte van de lening is afhankelijk van uw thuissituatie. U kunt lenen tot een maximum van 213.000 euro. Dit bedrag gaat per extra kind nog eens 10.000 euro omhoog. U moet er wel rekening mee houden, u krijgt enkel de verkoopprijs van het huis vergoed.

Ga naar uw woningfonds voor  informatie.

sociale lening simulatie

Als u een huis wilt kopen in Vlaanderen, dan heeft u misschien recht op een sociale lening. De sociale lening wordt toegekend aan iedereen, die een lager inkomen hebben en toch graag een eigen huis willen hebben. Hebt u een woning op het oog, dan kunt u op de website van het Vlaamse woningfonds een simulatie doen.

De simulatie is een webformulier, dat u moet invullen. U moet hierin vermelden wat de gewenste afbetaaltermijn is en hoe hoog het gewenste leenbedrag is. U krijgt meteen te zien wat uw maandelijkse afbetaal termijn wordt. Ook krijgt u te zien wat de totale rente zal zijn en wat u uiteindelijk gaat betalen.

We denken al gauw dat de verkoopprijs van de woning het enige is wat u moet betalen. Zo een dergelijk simulatie geeft een duidelijk beeld, wat u bijvoorbeeld binnen een 30 jaar gaat betalen voor een huis. We houden zelf niet meteen rekening met de rente. Wat overigens wel in de maandtermijn wordt opgenomen.

Doe de sociale lening simulatie en bekijk wat de mogelijkheden zijn voor u. Komt u inderdaad goedkoper uit, dan dat u een hypotheek afsluit bij een bank? Kom niet voor een verrassing te staan.

sociale lening voorwaarden

Bent u van plan om een woning te kopen, maar uw inkomen is net niet genoeg om een hypotheek af te sluiten? Dan is de sociale lening misschien wel wat voor u. De Vlaamse overheid stimuleert het kopen van woningen. Ze willen, dat iedereen een eigen huis heeft. Zo streven ze ernaar om de problemen rondom huisbaas en huurder te verminderen.

De leningen zijn gebaseerd op een 30 jaar aflossing en hebben een veel lager rentevoet. Zo is het betaalbaar voor iedereen. Ook gaan de kosten voor de notaris ruim met 50% naar beneden.

Natuurlijk zijn er voorwaarden aan verbonden. Niet iedereen, heeft er recht op. Om in aanmerking te kunnen komen voor een sociale lening moet u rekening houden met het volgende;

–       Het huis wat u wilt kopen mag niet duurder zijn dan 213.000 euro, heeft u kinderen, dan mag u dit bedrag verhogen met 10.000 euro per kind

–       Het huis dat u wilt kopen, moet zich bevinden in Vlaanderen

–       U mag nog geen eigenaar zijn van een woning, dit moet uw eerste zijn

–       De lening mag maximaal de geschatte waarde van de woning zijn

Voldoet u aan deze eisen, vraag dan meteen de sociale lening aan.

sociale lening woning

Een huis kopen in Vlaanderen wordt gestimuleerd door de Belgische overheid. Ze willen iedereen een gelijk kans geven om eigenaar te kunnen worden. Ook de minderbedeelden in de Vlaamse maatschappij. Wilt u een huis kopen en u komt te kort aan middelen, vraagt u dan een sociale lening woning aan bij uw Vlaamse woningfonds.

U kunt tot een bedrag van 213.000 euro lenen voor een maximum termijn van 30 jaar. Hebt u kinderen, dan mag u daar nog eens 10.000 euro bovenop tellen per kind. Uw aanvraag wordt snel in behandeling genomen en binnen zeer korte tijd bent u eigenaar van uw eigen woning.

De sociale lening heeft meer voordelen, dan u in eerste instantie ziet. De notariskosten worden met de helft verminderd. Dat scheelt u ook nog eens duizenden euro’s. Iemand met een sociale uitkering zou zonder de sociale lening geen recht hebben op een hypotheek. Nu krijgt u zelfs voorrang als u kinderen heeft.

Het is uiteraard niet de bedoeling, dat u een huis gaat kopen om het te verhuren. Dat is niet toegestaan. U bent verplicht om de eerste jaren na de koop zelf in het huis te wonen. Vraag goed naar de voorwaarden.