lening voor zonnepanelen

Tegenwoordig is het hebben van zonnepanelen geen luxe meer. U ziet ze vaker en vaker verschijnen in het straatbeeld. Geen wonder ook, groene energie is tegenwoordig een onderwerp dat hoog op de politieke agenda scoort. Echter, de panelen zijn duur en het vergt een fikse investering op de groene energie op te wekken. Speciaal voor dit te bekostigen kunt u een lening afsluiten voor zonnepanelen. Het is de groene lening dewelke u mag gebruiken om energiebesparende maatregelen te treffen. De lening voor zonnepanelen kent een korting van 1,5% op de interest. Deze wordt betaald door de Belgische overheid. Ook is deze lening fiscaal aftrekbaar tot een maximum van € 3680,- per persoon per jaar. Deze maatregel geldt voorlopig maar tot 31 december 2011. Wanneer u van plan bent om zonnepanelen te plaatsen, dan kan het handig zijn om eens te informeren naar de groene lening.

groene lening simulatie argenta

Zoals de naam reeds doet vermoeden is een groene lening een krediet dat is bedoeld om energiebesparende maatregelen te treffen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van zonnepanelen of dubbele beglazing. Het is eigenlijk een gewone lening op afbetaling, maar dan met een korting en met een paar fiscale voordelen. Voer eens een groene lening simulatie door bij Argenta en u weet meteen hoe duur het krediet is bij Argenta. De Belgische overheid stimuleert groene investeringen en geeft dan ook een korting van 1,5% rente op het krediet. Natuurlijk is het tarief van het groene krediet afhankelijk van de kredietinstelling. Vergelijk het tarief van deze aanbieder met dat van andere Belgische aanbieders en u weet meteen met welk krediet u uw groene investeringen kunt financieren.

groene lening simulatie KBC

Met de groene lening is het de bedoeling van de overheid om mensen aan te sporten om energiezuinige maatregelen te treffen. Wenneer u bijvoorbeeld een bedrag wenst te lenen voor het plaatsen van zonnepanelen of dubbele beglazing, dan kan dit door middel van een groene lening. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bij KBC een groene lening simulatie door te voeren. Zo komt u te weten hoeveel de lening kost bij KBC. U zult opmerken dat dit krediet goedkoper is dan bijvoorbeeld een persoonlijke lening. Dit komt omdat de overheid beslist heeft om een korting van 1,5% interest toe te kennen voor groene leningen. Dit natuurlijk om het groene karakter te benadrukken en om personen aan te sporten om te investeren in groene energie. Raadpleeg dus even KBC en voer een simulatie door. Misschien is deze aanbieder iets voor u.

groene lening voordelen

Milieubewuster en energiezuiniger leven wordt beloond. De Vlaamse overheid stimuleert energiezuinige investeringen voor zowel particulieren als bedrijven. U als particulier kunt genieten van de voordelen van een groene lening. Hebt u onlangs zonnepanelen of dubbelbeglazing laten plaatsen, dan kunt u met de facturen langs bij uw bank. Of bent u van plan energiezuinige investeringen te doen? Vraag dan naar het advies van uw bank. Een groene lening zou u goed van pas kunnen komen.

Een groene lening is beperkt tot 15.000 euro aan investeringen per jaar. Dit bedrag geldt voor een persoon. Woont u samen en bent u beide eigenaar, dan kunt u al snel tot een bedrag van 30.000 euro een groene lening aanvragen. Wanneer het factuurbedrag lager is dan 15.000 euro, zal de bank enkel de factuur betalen en niet meer.

Helaas zijn de voordelen, die de staat stelt op een groene lening voor korte duur. U moet een contract hebben afgesloten met de aannemer voor het eind van 2011. Wilt u dit jaar nog investeren, wees er dan snel bij. De contracten, die u na 31 december 2011 tekent tellen niet meer mee. Informeer snel naar de voorwaarden bij uw bank voor een groene lening.

groene lening zonnepanelen

We worden steeds meer bewust van de problematiek rondom ons energie reservaat. Ooit raakt de fossiele energie op. Om te voorkomen, dat dit in de nabije toekomst is, stimuleert de overheid energiezuinige investeringen. Zo heeft de groene lening zijn eigen voordelen.

Wilt u zonnepanelen of zonnecellen plaatsen? Bespreek dit eerst met uw bank. Waarschijnlijk kunt u een deel van uw investering financieren door middel van een zogenaamde groene lening. De groene lening financiert tot 15.000 euro per jaar.

U moet wel eerst een contract tekenen met een aannemer, die de zonnepanelen gaat plaatsen. De factuur kunt u laten betalen door de bank. Het voordeel van de groene lening is, dat de overheid een bonificatie van 1,5% op de rentevoet van de lening verleent. Tevens kunt u tot ruim 40% belastingaftrek ontvangen voor de interesten, die u voor deze lening betaald.

Zonnepanelen lijken in eerste instantie duur, maar zijn een goede investering, die u binnen enkele jaren terug zult verdienen. Laat ze plaatsen voor 31 december 2011 en geniet nog van de voordelen, dat de staat stelt, voor het afsluiten van een groene lening. Maak vandaag nog een afspraak bij uw bank, en bekijk wat uw mogelijkheden zijn.

groene lening voorwaarden

De groene lening is bedoeld om daar energiebesparende aanpassingen aan uw woning mee te financieren, zoals zonnepanelen en dubbele beglazing. Niet ieder investering komt in aanmerking voor een groene lening. Deze moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

Zo is het bedrag voor de groene lening beperkt tot een maximum van 15.000 euro per persoon per jaar. Uiteraard is het toegestaan om grotere investeringen te doen. U krijgt enkel 15.000 euro van de factuur vergoed. Zo kunt u dus ook niet meer krijgen, dan uw factuur waard is. U hebt bijvoorbeeld een investering gedaan van 10.000 euro, dan krijgt u dat bedrag als lening en niet meer.

De groene lening werkt met een terugwerkende kracht. Zo moet u eerst een contract tekenen met een geregistreerde aannemer, die de factuur voor de energiebesparende aanpassingen opstelt. De bank betaald aan de hand van deze facturen uw kosten, in vorm van een groene lening.

Om recht te hebben op de voordelen, die de staat stelt, moet u een groene lening afgesloten hebben tot 31 december 2011. Alle contracten, die na december 2011 worden afgesloten vallen buiten deze regeling. Wees er op tijd bij en informeer bij uw bank of bij uw belastingdienst.